Hallitus 1 / 2017 18.09.2017
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 100 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viittä päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus. Maakuntahallituksen kokouskutsut lähetetään tiedoksi myös maakuntahallituksen varajäsenille ja jäsenkunnille.

Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on lähetetty sähköpostitse 12.9.2017.

Maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esitys Hallitus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Hallitus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-------------------------------