Hallitus 1 / 2017 18.09.2017
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSKUTSUT

Hallintosäännön 100 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viittä päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus. Maakuntahallituksen kokouskutsut lähetetään tiedoksi myös maakuntahallituksen varajäsenille ja jäsenkunnille.

Maakuntahallituksen jäsenten käyttöön toimitetaan 18.9. pidettävän kokouksen jälkeen extranet-tunnus. Jatkossa esityslistat toimitetaan sähköpostitse extranet-linkillä varsinaisille jäsenille.

Tämän kokouksen esityslista mailattiin maakuntahallituksen jäsenille.

Kunnille, varajäsenille ja medialle esityslista toimitetaan sähköpostin liitetiedostona. Esityslista on myös luettavissa liiton nettisivuilta.

Hallintosäännön 102 §:n mukaan esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla www.kymenlaakso.fi.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys Hallitus

Maakuntahallituksen esityslistat toimitetaan jäsenille ja varajäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Kokouksen päätyttyä tietohallintosuunnittelija Sami Tervo esittelee extranetin käyttöä.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------