Hallitus 1 / 2017 18.09.2017
KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2017-2021 (MKH 18.9.2017)

Hallintosäännön 6 §:n mukaan kesäyliopiston johtokunnan asettaa maakuntahallitus.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kesäyliopiston johtokunnan koosta ja toimikaudesta päättää se toimielin, joka tekee toimielimen asettamispäätöksen. Toimielimen toimikausi ei voi olla pidempi kuin sen asettaneen toimielimen toimikausi.

Puolueiden neuvottelemassa esityksestä kolmejäsenisen johtokunnan kokoonpano on neuvoteltu seuraavasti:

Puheenjohtaja KOK Markku Saastamoinen (vara Kotka /mies)
Varapuheenjohtaja SDP Ninni Taavitsainen (vara Jouni Airaksinen)
Jäsen KESK Marja Koskivirta (vara Seija Halme)

Neuvottelujen jälkeen on noussut esille tarve valita viisi - kuusijäseninen johtokunta.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee toimikaudeksi 2017-2021 seitsemänjäsenisen kesäyliopiston johtokunnan. Jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös Hallitus

Maakuntahallitus jätti asian käsittelyn pöydälle.

-------------------------------