Hallitus 1 / 2017 18.09.2017
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUODELLE 2018

Hallintosäännön 131 §
Kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksettavat palkkiot Liiton kokouksista suoritetaan seuraavat palkkiot:
1. Maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, tarkastuslautakunta ja niiden valiokunnat 120 euroa
2. Maakunnan yhteistyöryhmä 100 €
3. Muut toimikunnat ja toimielimet 100 euroa.
Jos toimielin päättää, että sen pöytäkirja tarkastetaan erillisessä toimituksessa, maksetaan toimitukseen osallistuneelle tarkastajalle 30 €.

Kokouksessa puheenjohtajana toimineelle luottamushenkilölle maksetaan sama palkkio kuin pöytäkirjan tarkastajalle. Toimielimen puheenjohtajalle ei makseta erillistä korvausta pöytäkirjan tarkastamisesta, mikäli hänelle maksetaan vuosipalkkio.

Hallintosäännön 133 §

Puheenjohtajien vuosipalkkiot ovat:

maakuntahallituksen puheenjohtaja 4 500 €
maakuntavaltuuston puheenjohtaja 2 500 €
maakuntahallituksen varapuheenjohtajat 1 500 €

Hallintosäännön 136 §:n mukaian luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneista 1 pykälässä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kelenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 40 €/tunti. Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmentyksestään. Selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 10 €/tunti.

Luottamushenkilöiden palkkiot ovat olleet voimassa vuodesta 2017 alkaen.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että luottamushenkilöille maksettavat korvaukset säilyvät nykytasolla.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------