21.8.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 21.08.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys Jory MAKU

Maakuntauudistuksen johtoryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.8.2017

Päätös Jory MAKU

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Holmberg ja Mirja Uski.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.8.2017.

--------------------------