Hallitus 9 / 2017 21.08.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Holmberg ja Uski. Seuraavina Tiusanen ja Lehtinen

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.8.2017.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Holmberg ja Mirja Uski.

Kokous tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.8.2017.

----------------------------