Hallitus 9 / 2017 21.08.2017
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys Hallitus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Hallitus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-------------------------------