Hallitus 8 / 2017 07.08.2017
SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUTILANNE SEKÄ KYMENLAAKSON VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN ASETTAMINEN

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Väliaikaishallinto käynnistyy 06/2018, kun eduskunta on vahvistanut lakipaketin.

Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 lausunnon edellyttämät muutokset. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden hallituksen esityksen alkuvuodesta 2018. Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään PeV:n edellyttämät muutokset eduskunnan valiokunnissa ministeriöiden vastinemenettelyllä. Muilta osin sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset eivät ole auki. Perustusvaliokunnan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti.

Valmistelu- ja toteutusaikataulu on esityslistan liitteenä.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvän väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämistä koskeva neuvottelukokous järjestettiin maakuntaliiton toimesta keskiviikkona 21.6. maakuntatalolla. Kymenlaakson kuntien, Carean, Kympen, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Kymenlaakson Liiton edustajat sopivat valmistelutoimielimen kokoonpanosta seuraavasti:

Kokouksessa todettiin, että Carea täydentää kokoonpanon edustajillaan ennen 7.8. pidettävää maakuntahallituksen kokousta, joka virallisesti asettaa toimielimen. Carean hallitus kuitenkin kokoontuu vasta 18.8., joten 21.6. neuvottelukokouksessa toivottua muutosta jäseniin ei ole tehty. Kesäkuussa Carean hallitus nimesi jäseniksi Annikki Niirasen, Pia Rantamäen ja Anu Salosen. Neuvottelukokouksen näkemyksen mukaan edustusta tulisi monipuolistaa henkilöstö- ja talousosaajilla. Muutosjohtaja esittelee kokouksessa alustavasti valmistelemansa luonnoksen VATE:n organisaatiosta.

Organisaatio Jäsen Varajäsen
 Haminan kaupunki Päivi Mattila Marjo Seuri (Miehikälän ja Virolahden kunta)
 Kotkan kaupunki Jorma Haapanen      Matti Rupponen (Pyhtään kunta)
  Raino Hassinen Minna Uusitalo
Kouvolan kaupunki Arja Kumpu Päivi Karhu
  Kari Kristeri Minna Anttila
  Katja Tommiska Sirpa Mäntynen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus          Leena Gunnar Satu Mäkela
  Jyrki Karhula Jyrki Pitkänen
Kaakkois-Suomen TE-toimisto Juha Kouvo Jari Saarinen
Kymenlaakson Pelastuslaitos Vesa Parkko Veli-Matti Heininen
Carea I jäsen I varajäsen
  II jäsen II varajäsen
  III jäsen III varajäsen
Kymenlaakson Liitto Jaakko Mikkola Ulla Silmäri
  Jussi Lehtinen Riitta Kallstöm

 

Neljä maakuntaa Kymenlaakso mukaanlukien ei toistaiseksi ole nimennyt väliaikaista valmistelutoimielintä. Valmistelutilanne ilmenee esityslistan liitteenä olevalta kartalta.

Liite

Esityslistan liitteenä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu- ja toteutusaikataulu.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja toteutus.pdf   (245kt)
KARTTA Vaten asettaminen 07 2017.pdf   (200kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi kansallinen valmistelutilanne aikatauluineen.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen osalta hyväksytään 21.6. neuvottelutulos ja päätetään, että

- liiton edustajat ovat esityslistalla esitetyn mukaiset

- maakuntahallitus esittää valmistelutoimielimelle, että puheenjohtajaksi nimetään maakuntajohtaja

- Carean hallitusta pyydetään monipuolistamaan edustustaan henkilöstö- ja talousosaajilla

Päätös Hallitus

Kansallinen valmistelutilanne merkittiin tiedoksi.

Muiden asioiden osalta asia jätettiin pöydälle.

----------------------------