Hallitus 8 / 2017 07.08.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Rautamaa ja Tinkanen, seuraavina Palm ja Uski.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 11.8.2017.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Rautamaa ja Maritta Tinkanen.

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 11.8.2017.

----------------------------