Hallitus 7 / 2017 28.06.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lehtola ja Lonka, seuraavina Rautamaa ja Tinkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 30.6.2017.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Lehtola ja Mirja Lonka.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 30.6.2017.

--------------------------