5.6.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 05.06.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Larikka ja Lehtinen, seuraavina Lehtola ja Lonka.

Esitys Jory MAKU

Maakuntauudistuksen johtoryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 9.6.2017.

Päätös Jory MAKU

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Larikka ja Esa Lehtinen.

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 9.6.2017.

---------------------------------