Hallitus 6 / 2017 05.06.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Larikka ja Lehtinen, seuraavina Lehtola ja Lonka.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 9.6.2017.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Larikka ja Esa Lehtinen.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 9.6.2017.

--------------------------