Hallitus 6 / 2017 05.06.2017
KYMENLAAKSON VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKASUUNNITE 2040

Maakuntasuunnittelun pohjaksi on laadittu Kymenlaakson vuoteen 2040 ulottuva väestö- ja työpaikkasuunnite. Väestö- ja työpaikkasuunnite toimii maakuntaohjelman 2018-2021 ja kokonaismaakuntakaavan taustaselvityksenä sekä maakuntakaavan mitoituksen lähtökohtana. Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnite perustuu laajaan selvitystyöhön. Suunnite on käsitelty maakuntavaltuustoseminaarissa 19.5.2017.

Väestösuunnite antaa hieman positiivisemman kuvan väestön kehityksestä Kymenlaaksossa kuin Tilastokeskuksen väestöennuste. Suunnite on realistinen, mutta kokonaisnettomuuttoon kohdistuvat arviot ovat selkeästi tavoitteellisia verattuna nykytilaan ja menneeseen kehitykseen. Väestösuunnitteen mukainen väestömäärä olisi vuonna 2040 täten 173 300 asukasta, ilman Iittiä noin 166 900 asukasta.

Suunnitteessa tunnistettujen taustaoletusten toteutuminen ja keskeisten muutosajureiden vahvuus vaikuttavat merkittävästi väestö- ja työpaikkasuunnitteen toteutumiseen. Epävarmuustekijöihin on kiinnitetty erityistä huomiota.

Liite

Esityslistan liitteenä Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnite 2040.

Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnite 12.5.2017.pdf   (2Mt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus hyväksyy Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnitteen 2040 maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinnan pohjaksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------