Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNNAN NIMEÄMINEN JA TEHTÄVÄT

1.6.2017 voimaantulevan hallintosäännön 6 §:n mukaan kesäyliopiston johtokunnan asettaa maakuntahallitus.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kesäyliopiston johtokunnan koosta ja toimikaudesta päättää maakuntahallitus. Toimielimen toimikausi ei voi olla pidempi kuin sen asettaneen toimielimen toimikausi.

Nykyisin valtuuston nimeämässä johtokunnassa on 7 jäsentä.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651, ja rehtori Elina Ivakko, gsm 040 555 9094.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus asettaa toimikaudekseen kesäyliopiston johtokunnan, jossa on kolme jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jäsenten tulee edustaa opetuksen, koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän asiantuntemusta.

Johtokunnan tehtävät ovat:
-    toimii rehtorin apuna koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä
-    seuraa, valvoo ja kehittää kesäyliopistotoimintaa
-    hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman maakuntahallitukselle esiteltäväksi
-    tekee maakuntajohtajalle esityksen tiederehtorin valinnasta

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------