Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
HALLINTOSÄÄNNÖN 3 § / MAAKUNTAJOHTAJAN SIJAINEN

1.6.2017 voimaantulevan hallintosäännön 3 §:n mukaan maakuntahallituksen esittelijänä toimii maakuntajohtaja. Maakuntajohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

Nykyisen hallintosäännön 2 §:n mukaan virastoa johtaa maakuntajohtaja ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan virastoa johtaa sijaisena hallintopäällikkö. Yli kolmen kuukauden pituisista sijaisuuksista päättää erillispäätöksellä maakuntahallitus.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, gsm 040 548 0311.

Esitys Hallitus

Hallintosäännön 3 §:n edellyttämällä tavalla maakuntahallitus nimeää maakuntajohtajan sijaiseksi hallintopäällikön.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hallintopäällikkö Ulla Silmäri poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.

--------------------------