Valtuusto 1 / 2017 28.08.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Hallintosäännön 81 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää, että

- Maakuntavaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja mahdollisia äänestyksiä varten kaksi ääntenlaskijaa.

- Maakuntavaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkastetaan maakuntatalolla 31.8.2017. Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville liiton nettisivuilla 1.9.2017. Pöytäkirja mailataan tiedoksi jäsenkuntien kunnallishallituksille.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------

Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja mahdollisia äänestyksiä varten kaksi ääntenlaskijaa.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan maakuntatalolla 31.8.2017. Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville liiton nettisivuilla 1.9.2017. Pöytäkirja mailataan tiedoksi jäsenkuntien kunnallishallituksille.

Päätös Valtuusto

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Harjumaaskola ja Mika Arola. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jarkko Harjumaaskola ja Milla Raunio.

Hyväksyttiin päätösesitys pöytäkirjantarkastuksen ja nähtävilläpidon osalta.

--------------------------------