Valtuusto 1 / 2017 28.08.2017
VALTUUSTORYHMIEN MUODOSTAMINEN

Hallintosäännön 60 §:n mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava maakuntavaltuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

Maakuntavaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimeät. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimen kanssa.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys Hallitus

Saatetaan tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------

Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.

Päätös Valtuusto

Maakuntavaltuuston kokouksessa jätettiin kirjalliset ilmoitukset seuraavien valtuustoryhmien muodostamisesta:

- SDP:n valtuustoryhmään kuuluvat puheenjohtajana Raimo Laine, varapuheenjohtajana Nina Brask, jäseninä Riitta Hytönen, Jarkko Harjumaaskola, Henna Hovi, Eemeli Lehtinen, Anne Heikkilä, Jukka Lopperi, Henna Hovi, Risto Kuisma, Niina Ristolainen.

- Keskustan valtuustoryhmään kuuluvat puheenjohtajana Markku Pakkanen, varapuheenjohtajana Sisko Ukkola-Paronen ja sihteerinä Liisa Varjola ja jäsenet Janna Aalto, Jari Heinonen.

- Kymenlaakson perussuomalaiset - nimiseen valtuustoryhmään kuuluvat puheenjohtajana Antti Eskelinen ja jäseninä Juha Ripattila ja Samuli Sibakoff.

- Kokoomuksen valtuustoryhmään kuuluvat puheenjohtajana Mervi Liimatainen, varapuheenjohtajana Tapio Karvonen, jäseninen Elina Inkeroinen, Mika Arola, Mette Godenhjelm, Jouko Leppänen, Milla Raunio, Sinikka Rouvari.

- Vasemmistoliiton valtuustoryhmään kuuluvat puheenjohtajana Pentti Välipakka ja jäsenenä Mika Byman.

- KD-valtuustoryhmään kuuluvat puheenjohtajana Vesa Vainio ja jäsenenä Kari Tiusanen.

- Vihreiden maakuntavaltuustoryhmään kuuluvat puheenjohtajana Juha Huhtala, varapuheenjohtajana Katja Andrejev ja sihteerinä Marianne Bruce.

--------------------------------