Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2017

Hyväksyessään käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2017 maakuntahallitus päätti, että tulostavoitteiden toteutuma raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä ja määrärahaseuranta raportoidaan neljännesvuosittain. Mahdollisista poikkeamista taloudellisessa tilanteessa raportoidaan heti.

Ajalta 1.1. - 30.4.2017 valmistuneen talousarvion toteutumisvertailun mukaan tuloslaskelma osoittaa tuloksen olevan ylijäämäinen + 404 851,21 €. Poikkeuksellisesti raportointi tehdään kolmannesvuodelta, jossa kuntamaksut on kirjattu tuloksi kuudelta kuukaudelta vaikka menot ovat neljältä kuukaudelta. Tästä syystä laskenta on tehty myös kuntamaksuoikaisujen jälkeen, jolloin tulos on ylijäämäinen noin 54 000 €.

Talousarviossa varaudutaan alijäämäiseen tulokseen - 160 800 €. Loppuvuonna tulevat maksuun muun muassa maakuntakaavoituksen taustaselvitysten laadinta ja suomi100 - toiminta-avustukset.

Alustavan tiedon mukaan VM:n väliaikaishallinnon käynnistämiseen osoittamaa rahoitusta voidaan käyttää 1.6.2017 alkaen toteutuviin esivalmistelukuluihin. Tässä vaiheessa liiton kustannettavaksi tulevat sisäiset haut on valmistelussa kuuden vakanssin osalta. Osa tehtävistä käynnistyy vasta lomakauden jälkeen.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä tuloslaskelman ja määrärahojen toteutumisvertailu 1.1. - 30.4.2017.

Tuloslaskelman vertailu.pdf   (83kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

----------------------