Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN 24.4.2017 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kokouksessaan 24.4.2017 maakuntavaltuusto teki seuraavat päätökset:

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito

- Tarkastettu pöytäkirja lähetetty jäsenkuntien kirjaamoihin 27.4.

4 § Asioiden käsittelyjärjestys

5 § Tilinpäätös 2016 hyväksyttiin ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin. Asiakirja on julkaistu nettisivuilla ja toimitettu helmikuussa kuntien käytettäväksi.

6 § Arviointikertomus 2016

- Pöydälle, koska liitteen kaikki sivut eivät olleet kopioituneet. Maakuntavaltuuston käsiteltäväksi 28.8.2017.

7 §  Henkilöstökertomus 2016. Tiedoksi.

- Asiakirja on julkaistu nettisivuilla.

8 § Hallintosääntö.

- Keskeinen osa liiton säännöstöä, joka julkaistaan nettisivuilla. Maakuntahallitus tekee uuden hallintosäännön mukaiset toimivallan siirtopäätökset.

9 § Kuntalaisten aloitteet vuonna 2016.

- Aloitteita ei ole jätetty. Aloitteentekomahdollisuudesta informoidaan nettisivuilla.

10 § Katsaus rakennerahastojen tilanteeseen.

- Tiedoksi.

11 § Kokouksen päättäminen

Esitys Hallitus

Todettuaan että maakuntavaltuuston päätökset ovat laillisia eivätkä ylitä maakuntavaltuuston toimivaltaa, päättää maakuntahallitus laittaa maakuntavaltuuston päätökset täytäntöön.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------