Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 19 - 31
 • Päätös 19 / Kouvolan Pallonlyöjille myönnetty 1 900 €:n avustumääräraha Finnish Baseball Goes Stockholm-tapahtuman 22.4.2017 kuluihin. Tapahtuma on virallinen Suomi 100-vuotta ohjelman tapahtuma.
 • Päätös 20 / Kymenlaakson Liikunta ry:lle myönnetty 1 000 €:n avustusmääräraha maakunnalliseen huippu-urheilustrategian kirjoittamiseen.
 • Päätös 21 / Kesäkuun alusta voimaantulevan hallintosäännön mukaisesti maakuntajohtajan päätös tilien käyttöoikeuksista ja maksumääräyksistä.
 • Päätös 22 / Ulkomaan matkamääräys: Suunnittelujohtaja osallistuu alustuspuheenvuoron pitäjänä Maltalla 15.-16.6.2017 pidettävään kansainväliseen merialuesuunnittelukonferenssiin.
 • Päätös 23 / Aluekehitysasiantuntijan toimeen valittiin Mia Hämäläinen.
 • Päätös 24 / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle myönnetty Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina -hankkeelle jatkototeutusaikaa 31.7.2017 asti.
 • Päätös 25 / Sote ja maakuntauudistuksen extranet järjestelmän hankinta Jaakko Leislahti Oy:ltä. Kustannukset yhteensä 6 300 €.
 • Päätös 26 /  Sote ja maakuntauudistuksen kokonaisarkkitehtuuri -järjestelmän hankinta IMS Business Solutions Oy:ltä. Kustannukset yhteensä 18 830 € vuoden 2018 loppuun asti.
 • Päätös 27 / Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelutehtäviin HR-projektipäällikön toimeen valittiin Jonna Kuitunen Careasta. Hakijoita oli 11.
 • Päätös 28 / Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelutehtäviin talous-projektipäällikön toimeen valittiin Tarja Hanninen Kouvolan kaupungilta. Hakijoita oli 3.
 • Päätös 29 / Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelutehtäviin tietohallinto ja ICT -projektipäälliköksi valittiin Sirpa Mäntynen Kouvolan kaupungilta. Hakijoita oli 3.
 • Päätös 30 / Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelutehtäviin SOTE-ICT -projektipäälliköksi valittiin TImo Ukkola Kouvolan kaupungilta. Hakijoita oli 3.
 • Päätös 31 / Sote ja Maakuntauudistuksen lisätoimitilan tietoliikenne, verkkopalvelin ja ohjelmistojen hankintapäätös. Arvioidut kustannukset 1.6. - 31.12.2017 ovat 10 700 € ja vuonna 2018 ovat 16 100 €.
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

-----------------------