Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Tiusanen ja Uski, seuraavina Holmberg ja Larikka.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 26.5.2017.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Tiusanen ja Mirja Uski.

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 26.5.2017.

----------------------------