Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
RETKIÄ TEOLLISEEN ARKKITEHTUURIIN

Hakemusnumero: 303862
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Tukimuoto
Alkamispäivämäärä 1.5.2017 Päättymispäivämäärä 30.11.2018

Hankkeen sisältö
Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry suunnittelee ja toteuttaa yhdessä Pro Sunila yhdistyksen, kymenlaaksolaisten teollisten toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa hankkeen, jonka lopputulema on mobiilisovellus ja sovellusta tukeva www- sivusto Kymenlaakson merkittävimmistä teollisista arkkitehtuurikohteista. Hankerahoitus kohdistuu "Retkiä teolliseen arkkitehtuuriin" kokonaisuuden mobiilisovelluksen ja sitä täydentävän www- sivuston tuottamiseen. Sovellus ja sivusto nostavat Kymenlaakson profiilia teollisen arkkitehtuurin edelläkävijänä, yritysten sijoituspaikkana sekä kulttuuri- ja matkailukohteena. Yritysten ja matkailun lisäksi, hankkeessa toteutettavia osioita voidaan hyödyttää sekä yhdessä että erikseen koulujen opetuskäytössä.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Kotka, Kouvola

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 2 490
2 Ostopalvelut 132 592
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Muut kustannukset 0
5 Flat rate 598
Kustannukset yhteensä 135 680
6 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 135 680

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 50 000 € (36,9 %)
2 Kuntien rahoitus 0 0
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 85 680 € (63,1 %)
Rahoitus yhteensä 135 680 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke tukee osaltaan hyvin valmisteilla olevaa suurempaa Alvar Aalto -teemaista kokonaisuutta ja tuo matkailijoille tietämystä Kymenlaakson alueen arkkitehtuurisista kohteista digitaalisesti. Arvioinnin pisteet 31,3/60

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Rahoitussitoumukset toimitettava rahoittavalle viranomaiselle ennen mahdollista rahoituspäästöstä. Kymenlaakson Liitto neuvottelee koordinoivan liiton kanssa hankkeen kustannusmallista.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Retkiä teolliseen arkkitehtuuriin-hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 50 000 euroa, kuitenkin enintään 36,9 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------