Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 16 - 18
  • Päätös 16 / Cursor Oy:lle myönnetty Haminan Lippumaailma - Kulttuurimatkailutuotteet kansainvälisille matkailijoille -hankkeeseen AIKO-rahoitusta enintään 50 000 € (45,6 % kokonaiskustannuksista).
  • Päätös 17 / Kaakkois-Suomen alueellisen riistaneuvostoon maakuntaliiton varajäseneksi nimetään Lotta Vuorinen Kymenlaakson Liitosta, varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Antti Rämä Etelä-Karjalan liitosta.
  • Päätös 18 / Uusi Kymenlaakso-työtila Share Pointin toteutus ja ylläpito 1.7.2017 - 31.12.2018. Kustannukset 810 € / kk.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola; gsm 040 548 0311

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------