Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Rautamaa ja Tinkanen, seuraavina Tiusanen ja Uski.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 28.4.2017.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Rautamaa ja Maritta Tinkanen.

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 28.4.2017.

-------------------------