20.3.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 20.03.2017
LAUSUNTO MAAKUNTIEN RAHOITUSTA KOSKEVASTA LAKILUONNOKSESTA

Ylimääräinen asia

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi 13.4.2017 mennessä.

Esitys Jory MAKU

Maakuntauudistuksen johtoryhmä valtuuttaa viraston antamaan lausunnon. Lausunto tuodaan johtoryhmälle ja hallitukselle tiedoksi.

Päätös Jory MAKU

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------