Tarkastuslautakunta 2 / 2017 23.03.2017
KYMENLAAKSON LIITON TILINPÄÄTÖS 2016

Maakuntahallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen 20.2.2017 § 16. Tilinpäätös on luovutettu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön. Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, kesäyliopiston rehtori Elina Ivakko, suunnittelujohtaja Frank Hering, hallintopäällikkö Ulla Silmäri ja muutosjohtaja Jussi Lehtinen esittelivät tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarkastuslautakunnalle edellisessä kokouksessa.

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.

Esitys tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta päättää
- lähettää tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.
- esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.