Tarkastuslautakunta 2 / 2017 23.03.2017
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys tarkastuslautakunta

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös tarkastuslautakunta

Todetiin.