Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
LAUSUNTO MAAKUNTIEN RAHOITUSTA KOSKEVAN LAKILUONNOKSEN TÄYDENTÄMISEKSI

Valtiovarainministeriö on 10.3.2017 pyytänyt Kymenlaakson Liitolta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta (HE 15/2017) maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi. Lausunnot piti toimittaa 13.4.2017 mennessä.

Kymenlaakson Liiton 13.4.2017 lähetetty lausunto hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen täydentämisestä on esityslistan liitteenä.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311 ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri gsm 044 559 8651.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä viraston antama lausunto.

Lausunto rahoituslaista.pdf   (122kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------