20.3.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 20.03.2017
VM:LLE TOIMITETTU ESIVALMISTELUAVUSTUSHAKEMUS 9.3.2017, RAHOITUS YLEINEN VALMISTELU

Vuoden 2017 valtion talousarvioon on otettu 800 000 eurin määräraha maakuntien perustamiseen liittyvän esivalmistelun tukemiseen. Maakuntien liitot voivat hakea avustusta ja esittää hakemuksessaan käyttökohteet alueensa osalta. Avustuksista päättää valtiovarainministeriö.

Avustuksen määrä kullekin maakunnalle on 20 000 - 80 000 euroa valmistelutehtävän laajuus, vaativuus, syntyneet kustannukset ja tehdyt selvitykset huomioon ottaen. Avustusta voidaan myöntää 1.8.2016 - 30.6.2017 syntyneisiin kustannuksiin. Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 70 % esivalmistelun hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.

Kymenlaakson Liitto on hakenut esivalmisteluavustusta 361 800 € 561 000 euron kustannuksiin.

Sisäinen kiinnostuskartoitus tehdään ensi vaiheessa projektipäälliköiden (HR, talous, tietohallinto ja ICT, SOTE ICT) osalta. Mikäli sisäinen kartoitus ei johda tuloksiin, siirrytään ulkoiseen rekrytointiin.

Liite

Esityslistan liitteenä esivalmisteluavustushakemus 9.3.2017.

Maakuntien perustamiseen liittyvän esivalmisteluavustuksen hakulomake_09032017 (003).pdf   (90kt)
Esivalmisteluavustus_13032017.pdf   (73kt)
Päätös Jory MAKU

Merkittiin tiedoksi.

-----------------------

Ei listattavia esityksiä.