20.3.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 20.03.2017
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Hallitus esittää eduskunnalle uusien maakuntien perustamista 1.7.2017 alkaen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta maakunnille 1.1.2019 alkaen. Hallitus antoi sote- ja maakuntauudistusta koskevan esityksen eduskunnalle 2. maaliskuuta.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja niiden voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on maakuntien rahoitusta, maakuntajakoa, kuntien peruspalvelujen valtionosuutta, verotusta, henkilöstön asemaa ja vaaleja koskevia lakeja sekä eräiden yleishallintolakien muutoksia. Kaikkiaan esitykseen sisältyy 34 lakia.

Hallitus esittää, että lait tulisivat voimaan vaiheittain siten, että maakunnat perustetaan 1.7.2017. Tämän jälkeen jokaiseen maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin huolehtimaan maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelusta. Maakunnat aloittavat varsinaisen toimintansa 1.3.2018, kun maakuntavaltuustojen toimikausi alkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden maakunnille säädettävien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtion viranomaisilta maakunnille 1.1.2019.

Aineistoon voi tutustua:

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/sote-ja-maakuntauudistus-etenee-eduskuntaan

Liite

Esityslistan liitteenä yleisesittelydiat.

sote-ja-maakuntauudistus-he-yleisesittelydiat-2.3.2017.pdf   (3Mt)
Esitys Jory MAKU

Merkitään tiedoksi.

Päätös Jory MAKU

Merkittiin tiedoksi.

-----------------------