20.3.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 20.03.2017
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys Jory MAKU

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Jory MAKU

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

----------------------------