Hallitus 3 / 2017 20.03.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lonka ja Pakkanen, seuraavina Rautamaa ja Tinkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 24.3.2017.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lonka ja Pakkanen.

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 24.3.2017.

----------------------------