Hallitus 3 / 2017 20.03.2017
MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA KEVÄT 2017

Maakuntajohtaja on suunnitellut pitävänsä vuosilomaa ajalla  27. - 28.4. ja 26. - 30.6.2017.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus myöntää maakuntajohtajalle vuosilomaa ajalla 27. - 28.4.ja 26. - 30.6.2017.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jaakko Mikkola oli esteellinen tämän asian käsittelyn aikana.

--------------------------------