Hallitus 3 / 2017 20.03.2017
HALLINTOSÄÄNTÖ 1.5.2017 LUKIEN (MKH 20.3.2017)

Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015 kesken kuntien valtuustojen toimikauden. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista, asukkaiden osallistumisoikeuksia, luottamushenkilöitä, hallintomenettelyä ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin vuoden 2017 huhtikuun kuntavaaleissa valitun valtuuston toimikausi alkaa. Mm. luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu uusien valintaan saakka.

Käytännössä lain vaikutukset näkyvät kuntien ja kuntayhtymien toiminnassa seuraavan vaalikauden alusta.

Kuntalain 12 luvussa on säännökset päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Kuntalain 90 §:n mukainen hallintosääntö on ainoa johtosääntö.

Kymenlaakson Liiton nykyinen säännöstö muodostuu seuraavista osista:

- Perussopimus; Voimassa 1.1.2009 alkaen

- Taloussääntö; Voimassa 1.1.1997 alkaen.

- Tarkastussääntö; Voimassa 1.1.1997 alkaen.

- Edustajainkokouksen ja maakuntavaltuuston työjärjestys: Hyväksytty 2001.

- Luottamushenkilöiden palkkiosääntö; Voimassa 1.2.2007 alkaen.

- Asiakirjahallinnon toimintaohje; Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.11.2010 § 147 ja tuli voimaan 15.11.2010. Jää edelleen voimaan maakuntahallituksen erillispäätöksenä.

- Hallintosääntö; Voimassa 1.2.2007 alkaen.

- Kesäyliopiston johtosääntö. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

- Toimivallan siirtopäätökset; Maakuntahallitus 13.6.2011 § 80. Maakuntahallitus 22.8.2011 § 94. Maakuntahallitus tekee tulevaan hallintosääntöön perustuvat toimivallan siirtopäätökset.

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty maakuntavaltuustossa 16.6.2014.

Edellä mainitut maakuntavaltuuston hyväksymät säännöt sisältyvät liitteenä olevaan hallintosääntöesitykseen. Maakuntavaltuuston hyväksymän uuden hallintosäännön mukaiset toimivallan siirtopäätökset valmistellaan maakuntahallituksessa erikseen hyvksyttäväksi.

Hallintosääntö vastaa pääosin nykyistä säännöstöä. Hallintosäännössä on huomioitu kuntalain muutokset kuten sähköinen päätöksentekomenettely, kunnan ilmoitusten ja viestinnän pääkanava on yleinen tietoverkko, pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen yleisessä tietoverkossa, tarkastuslautakunnan tehtävien ja työskentelyn täsmentäminen.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä esitys hallintosäännöksi 1.5.2017 alkaen.

Kymenlaakson Liiton hallintosääntö, hallitus 20.03.2017.pdf   (322kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

- hyväksyy liitteen mukaisen hallintosäännön tulemaan voimaan 1.5.2017 alkaen.

- toteaa, että samalla kumotaan nykyiset taloussääntö, tarkastussääntö, edustajainkokouksen ja maakuntavaltuuston työjärjestys, luottamushenkilöiden palkkiosääntö, hallintosääntä ja kesäyliopiston johtosääntö

- toteaa, että perussopimus on voimassa

Päätös Hallitus

Palkkiosääntöä on muotoiltava siten, että sääntö antaa oikeuden nykyisen käytännön mukaiseen joustavaan menettelyyn.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------