Hallitus 3 / 2017 20.03.2017
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 13 - 15
  • Päätös nro 13 / Arkelogisten sotahistoriallisten kohteiden tarkistustyön tilaaminen Museovirastolta 50 % rahoitusosuudella, kustannus 6 000 €.
  • Päätös nro 14 / Aiempaan päätökseen nro 12  alueelliseen Suomi 100 -rahoituspäätökseen muutos/täydennyspäätös seuraavasti:
    - Kuorokimara-hankkeen nimi oikaistaan Lasten kulttuuriviikoksi 2017
    - Suomen Luonnonsuojeluliiton ilmoituksen mukaan Kymenlaakson luontohelmet -hanke ei toteudu rahoituspuutteen vuoksi. Ko. hankkeesta vapautuva määräraha 5 500 € myönnetään Kaakon Tanssi ry:lle Suomikuva-hakemukselle.
  • Päätös nro 15 / Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetty Innovatiiviset elintarvikeviennin konseptit Kiinassa -hankkeeseen AIKO-rahoitusta 18 848 € (50 % kokonaiskustannuksista).
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

-----------------------