Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTA

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (luonnos 1.3.2017).

Lausunnot pyydetään antamaan sähköisellä kyselylomakkeella 26.4.2017 klo 16.15 mennessä.  Viivästyneitä lausuntoja ei voida ottaa huomioon, koska valmisteluaikataulu on tiukka, ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden aikana.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: LAUSUNTOKYSELY ALKE- ja kasvupalvelulaki

Lausuntopyynnön materiaali löytyy TEM:n Internet-osoitteesta:   http://tem.fi/lausuntopyynnot

Liite

Pöytäkirjan liitteenä lausuntoehdotus.

Lausunto_ALKE_ja kasvupalvelut.pdf   (312kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------