Tarkastuslautakunta 2 / 2017 23.03.2017
TILINTARKASTUS VUOSINA 2017-2018

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 22.9.2016 pyytää suorahankintana tarjouksen BDO Audiator Oy:lta vuosien 2017 – 2018 tilintarkastuspalvelujen hankinnasta.

Perustelut suorahankinnalle ovat seuraavat:
Tilintarkastuspalvelun hankinnan arvo jää sopimuskaudelta 2017-2018 jää alle 30 000 euron (ilman alv:a) eli alle kansallisen kynnysarvon.

Sipilän hallituksen valmistelussa on sote- ja maakuntauudistus, mikä merkitsee maakunnan liiton lakkauttamista 31.12.2018 ja uuden maakunnan perustamista 1.1.2019. alliset ja organisatoriset muutokset.

Tässä tilanteessa ei ole hankinnan määrä huomioon ottaen perusteltua lähteä vaihtamaan palveluntuottajaa. Toisaalta tilintarkastuspalveluja kilpailutettaessa vuonna 2012 saatiin tarjous vain BDO Audiator Oy:ltä.  kokonaistilanteesta.

Kansallisen kynnysarvon alittavasta hankintapäätöksestä voi tehdä hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen hankintayksikölle eli markkinaoikeusvalitusta ei voi tehdä.

BDO Audiator Oy:n toimittama tarjous on pöytäkirjan liitteenä.

Nykyinen tarkastuslautakunta tekee tilintarkastuksesta oman esityksensä valtuustokaudelle 2017-2020 valittavalle uudelle tarkastuslautakunnalle.

Pöytäkirjanpitäjänä asiassa toimii hallintosihteeri Sanna Syrjäläinen.

Liite

Esityslistan liitteenä BDO Audiator Oy:n tarjous.

Tarjous 11.1.2017.pdf   (464kt)
Esitys tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto valitsee Kymenlaakson liiton vuosien 2017 - 2018 tilintarkastusyhteisöksi  BDO Audiator Oy:n kokonaishintaan 11 040 € sisältäen kuntalain mukaisen lakisääteisen tilintarkastuksen sekä tarkastualautakunnan sihteerin tehtävät.

BDO Audiator Oy valitaan tarkastamaan liiton erityistehtävät ja -hankkeet 690 € tarkastuspäivän hinnalla vuosina 2017 - 2018.

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilpo Malinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

--------------------

Liite

Esityslistan liitteenä BDO Audiator Oy:n tarjous.

Tarjous 11.1.2017.pdf   (464kt)