20.3.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 20.03.2017
LAUSUNTO LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausunnot asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Näiden lisäksi muutkin voivat halutessaan antaa esitysluonnoksesta lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä. Lausunnot annetaan 28.3.2017 klo 16.15 mennessä.

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017

Liite

Esityslistan liitteenä lyhennelmä ehdotetusta asiakkaan valinnanvapausmallista.

Lyhennelmä ehdotetusta asiakkaan valinnanvapausmallista 31.1.2017.pdf   (413kt)
Liite

Esityslistan liitteenä yleisesittelydiat, Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle.

Esittelydiat, mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle 31.1.2017.pdf   (890kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä SOTE-projektiryhmän valmistelema lausuntoehdotus.

Valinnanvapauslausunto_täydennetty 20_3_2017.pdf   (157kt)
Esitys Jory MAKU

Hyväksytään lausunto liitteen mukaisena.

Päätös Jory MAKU

Kokouksessa käydyn keskustelun mukaisin lausuntoa päätettiin täydentää kohdassa 21, niin että lisättiin vapaamuotoiseen osioon teksti: "Kaiken lisäksi on osoittautunut, että vaikutusarviointi perustuukin aikaisemmin esillä olleeseen porrastettuun valinnanvapausmalliin. Vaikutusarviointi pitäisikin tehdä kokonaan uudelleen."

Pentti Tiusanen esitti, että lausunnon asiakohta 2:n vastaukseksi annetaan "ei kantaa". Esitystä ei kannatettu. Pentti Tiusanen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Pakkanen saapui kokoukseen klo 10.05 tämän asian käsittelyn aikana.

Hyväksyttiin liitteen mukainen lausunto mainituin täydennyksi.
----------------------------

Liite
Eriävä mielipide

Pöytäkirjan liitteenä Pentti Tiusasen eriävä mielipide.

Liitteet:
Eriävä mielipide Tiusanen.pdf   (65kt)