Hallitus 3 / 2017 20.03.2017
LAUSUNTO LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausunnot asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Näiden lisäksi muutkin voivat halutessaan antaa esitysluonnoksesta lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä. Lausunnot annetaan 28.3.2017 klo 16.15 mennessä.

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017

Liite

Esityslistan liitteenä lyhennelmä ehdotetusta asiakkaan valinnanvapausmallista.

Lyhennelmä ehdotetusta asiakkaan valinnanvapausmallista 31.1.2017.pdf   (413kt)
Liite

Esityslistan liitteenä yleisesittelydiat, Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle.

Esittelydiat, mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle 31.1.2017.pdf   (890kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä SOTE-projektiryhmän valmistelema lausuntoehdotus.

Valinnanvapauslausunto_täydennetty 20_3_2017.pdf   (157kt)
Eriävä mielipide

Pöytäkirjan liitteenä Pentti Tiusasen eriävä mielipide.

Liitteet:
Eriävä mielipide Tiusanen.pdf   (65kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään maakuntatuudistuksen johtoryhmän 20.3. kokouksen päätöksen mukaisesti.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päätöksessa huomoidaan Petti Tiusasen 20.3. maakuntauudistuksen johtoryhmässä jättämä eriävä mielipide.

-----------------------------

Liite
Eriävä mielipide

Pöytäkirjan liitteenä Pentti Tiusasen eriävä mielipide.

Liitteet:
Eriävä mielipide Tiusanen.pdf   (65kt)