Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJIEN MÄÄRÄ JA KOKOUSAJANKOHTA

Jäsenkuntien kunnallisvaltuustojen hyväksymän Kymenlaakson Liitto - kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden viimeisen käytettävissä olevan asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja kutakin alkavaa 5700 asukasta kohti. Kullekin edustajalle valitaan varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Vastaava määräys koskee perussopimuksen 14 §:n mukaan myös maakuntavaltuuston jäsenten määrää.

Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Asukasluvun ennakkotietojen 31.12.2016 mukaan edustajien lukumäärä on 34 ja se jakaantuu kunnittain seuraavasti:

Hamina           4
Iitti                   2
Kotka             10
Kouvola         15 (aikaisemmin 16)
Miehikkälä      1
Pyhtää            1
Virolahti          1

Asukasluvun vähenemisestä johtuen edustajien lukumäärä laskee 35 edustajasta 34 edustajaan.

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien varsinaisia valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuuttta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Kuntavaalien 9.4.2017 alustavan ääntenlaskennan tuloksen mukainen maakuntavaltuuston paikkajako on seuraava:

SDP        10
KOK          8
KESK        5
PS             4
VIHREÄT  3
VAS           2
KD             2

Kuntayhtymän toimielimiin sovelletaan tasa-arvolain säännöksiä. Kunnallisissa toimielimissä, jäsenkuntien valtuustoja lukuunottamatta, tulee olla sekä miehiä että naisia vähintään 40 %, mikä on vähimmäisvaatimus. Siitä ei voi poiketa pyöristämällä alaspän. Maakuntavaltuuston 34 jäsenestä ja varajäsenestä sekä miehiä että naisia tulee olla vähintään 14.

Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311 ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus

- merkitsee tiedoksi edustajainkokouksen jäsenmäärän

- päättää, että edustajainkokous pidetään 28.8. klo 10 Kotkassa

- päättää, että uusi maakuntavaltuusto kokoontuu 28.8. klo 11 Kotkassa

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------