Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2017 06.04.2017
MUUTOS MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄSSÄ / EK JA STTK

Maakuntahallitus 20.3.2017

Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmässä

Elinkeinoelämän keskusliitosta varajäsenenä on toiminut Elina Moisio. Elinkeinoelämän keskusliitto esittää, että Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmään nimetään varajäseneksi aluepällikkö Jari Kinnunen.

STTK:n jäsenenä on toiminut Tarja Renlund. STTK esittää, että Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmään nimetään jäseneksi uusi aluetoimikunnan pj. Tuula Rantamo.

Esitys:
Nimetään maakunnan yhteistyöryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi

- Elinkeinoelämän keskusliitosta varajäseksi Jari Kinnunen
- STTK:n jäseneksi Tuula Rantamo.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------

Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYR

Merkittiin tiedoksi.

----------------------