Tarkastuslautakunta 1 / 2017 07.03.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA
Esitys tarkastuslautakunta

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.