Tarkastuslautakunta 1 / 2017 07.03.2017
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys tarkastuslautakunta

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös tarkastuslautakunta

Todettiin.