Hallitus 2 / 2017 20.02.2017
MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 LAADINTAPROSESSI

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.1.2017 käynnistää maakuntaohjelman laadinnan kaudelle 2018-2021. Maakuntaohjelman valmistelun lähtökohdat sekä ohjelman laatimisprosessiin ja arvointiin liittyvät asiat esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on asetettu nähtäville 6.2.-10.3.2017 väliseksi ajaksi Kymenlaakson liiton virastoon sekä internet-sivuille:

http://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma-2014-2020

Viranomaisneuvottelu Kymenlaakson Liiton ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen välillä maakuntaohjelman laadinnasta pidettiin 2.2.2017 ja suunniteltu laadintaprosessi todettiin ELY-keskuksen toimesta SOVA-lain (200/2005) mukaiseksi.

Maakuntaohjelman pitkän tähtäimen strategian (ent. maakuntasuunnitelma) on lähtökohtaisesti ajalteltu perustuvan voimassa olevan maakuntaohjelman 2014-2017 perustaksi laadittujen skenaarioiden pohjalle. Skenaariot ajantasaistetaan uuden maakuntaohjelman tausta-aineistoksi.

Valmisteluvaiheessa on tarkoitus järjestää sekä MYR:lle, että maakuntavaltuustolle maakuntaohjelmaseminaarit. (MYR 6.4.2017 ja maakuntavaltuusto 24.4.2017)

Maakuntaohjelman luonnos tuodaan ensimmäiseen käsittelyyn maakuntahallituksen elokuun kokoukseen, jonka jälkeen se asetetaan julkisesti nähtäville lain edellyttämällä tavalla.

Hyväksymisvaiheen käsittelyt on suunniteltu pidettäväksi MYR:ssä lokakuussa, maakuntahallituksessa marraskuussa ja maakuntavaltuustossa joulukuussa 2017.

Uusi suorilla vaaleilla tammikuussa 2018 valittava maakuntavaltuusto voi halutessaan tehdä maakuntaohjelmaan tarkistuksia.

 

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

----------------------

Esitys MYRS

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.