20.2.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 20.02.2017
SOTE-PROJEKTISUUNNITELMA

Projektisuunnitelmaa esitellään kokouksessa.

Liite

Esityslistan liitteenä päivitetty SOTE-projekisuunnitelma.

Esivalmisteluvaiheen Sote projektisuunnitelma 14.2.2017.pdf   (787kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä Pentti Tiusasen eriävät mielipide.

Eriävä mielipide Tiusanen.pdf   (54kt)
Esitys Jory MAKU

Kuullaan esittely ja hyväksytään.

Päätös Jory MAKU

Kuultiin projektipäällikkö Kaarina Tillin esittely ja hyväksyttiin esityksen mukaan.

Maakuntahallitus muutti projektisuunnitelman dian 16 tekstiä siten, että toisen nuolen kohdalle lisätään kaksi sanaa: tarvittavalla (paikalle saatavalla) erikoisalakohtaisella tuella.

Pentti Tiusanen esitti, että asian käsittely jätetään pöydälle dian 16 seuraavan asian osalta: Kuntoutusyksiköiden toiminta turvataan koko maakunnassa, työnjako Hoikun kanssa tarkennetaan. Esitystä ei kannatettu. Pentti Tiusanen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kai Holmberg esitti toivomuksen, että valmistelua tehdään niin, että yhdessä sovittuun neuvottelutulokseen ei tehdä muutoksia.

Sote-projektijohtaja Annikki Niiranen pyydetään seuraavaan kokoukseen selostamaan uutta termistöä.

----------------------