20.2.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 20.02.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lehtinen ja Lehtola, seuraavina Lonka ja Pakkanen.

Esitys Jory MAKU

Maakuntauudistuksen johtoryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 24.2.2017.

Päätös Jory MAKU

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Lehtinen ja Leila Lehtola.

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 24.2.2017.

----------------------------