Hallitus 2 / 2017 20.02.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lehtinen ja Lehtola, seuraavina Lonka ja Pakkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 24.2.2017.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Lehtinen ja Leila Lehtola.

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 24.2.2017.

----------------------