23.1.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 23.01.2017
KYMENLAAKSON MAAKUNNAN JA KUNTIEN RAHOITUSNÄKYMÄT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN JÄLKEEN

Ylimääräinen asia

Yhteenveto 22.12.2016 www.alueuudistus.fi - sivustolla julkaistuista maakunnan rahoituslakiluonnoksen mukaisista rahoituslaskelmista Kymenlaakson maakunnan ja kuntien osalta on liitteenä.

VM:n tiedot sisältävät soten ja pelastustoimen nettokustannukset 643 496 502 € (Iitti mukana). Näiden tehtävien osalta maakunta menettää siirtymäkauden päättyessä vuonna 2022 rahoitusta 48 €/asukas (8,7 m€), joka on 1,4 % nettomenoista. Maakunnan menetys on kuudenneksi suurin; muita enemmän menettäviä maakuntia ovat Pohjanmaa, Etelä-Savo, Uusimaa, Satakunta ja Keski-Pohjanmaa.  Laskelma perustuu vuoden 2016 tasossa oleviin tietoihin ja niissä on huomoitu vain rahoitusjärjestelmästä aiheutuvat muutokset.

Kunnat menettävät v. 2023 siirtymäkauden päätyttyä - 47 €/asukas.

Maakunnan ja kuntien yhteinen menetys on - 95 €/asukas.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tilauksesta Perlacon Oy on tehnyt maakunnittaiset laskelmat rahoitustarpeen muutoksista vuoteen 2030 asti. Laskelmissa on huomioitu tilastokeskuksen ennusteen mukaiset väestömuutokset.Tämän laskelman mukaan Kymenlaakson rahoitustarpeen muutos (ennakoidut tulot - ennakoidut menot) vuodesta 2016 vuoteen 2030 on - 487 €.

Liite

Esityslistan liitteenä yhteenveto maakuntien ja kuntien rahoituslaskemista sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.

Maakuntien ja kuntien rahoitus sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.pdf   (724kt)
Liite

Esityslistan liitteenä Perlacon Oy:n selvitys rahoitustarpeen muutoksista.

SOTE- JA PELASTUSUUDISTUS MAAKUNTIENN RAHOITUSTARVE 2016-2030.pdf   (1Mt)
Esitys Jory MAKU

Merkitään tiedoksi.

Päätös Jory MAKU

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------