23.1.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 23.01.2017
SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS / HENKILÖSTÖN SISÄINEN REKRYTOINTI ESIVALMISTELUVAIHEESSA

Voimaanpanolakiluonnoksen 8 §:n mukaan kuntien, sairaanhoitopiirien, pelastuslaitosten, ELY:jen, TE-toimistojen ja muiden viranomaisten on tarvittaessa osallistuttava maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun.

Kymenlaakson Liitto hakee esivalmisteluvaiheen kustannuksiin VM:lta valtionavustusta. Tarkoitus on rahoittaa liiton taseessa olevalla noin 500 000 €:n ylijäämällä esivalmisteluvaiheen kustannuksia siinä vaiheessa, kun alkaa olla varmuus lakien hyväksymisestä eduskunnassa.

Esivalmisteluvaiheen resurssitarvekartoitus tehtiin syksyllä 2016. Resurssitarvekartoituksen yhteenvedon mukaan lisäresurssia esivalmisteluvaiheessa tarvitaan kokoaikaisena henkilöstön, asiakkuuksien ja digitalisaation asiantuntijatehtäviin sekä osa-aikaisena taloushallinnon, hankintojen, viestinnän (sotessa on nyt yksi osa-aikainen) ja ICT:n tehtäviin. Nykytiedon mukaan esivalmisteluvaihe kestää 30.6.2017 asti, mistä alkaen aloittaa väliaikaishallinto.

26.1.2017 pidettävän ohjausryhmän kokoukseen ollaan valmistelemassa ohjeistusta esivalmisteluvaiheessa tarvittavien asiantuntijoiden sisäisiin siirtoihin uudistuksen piirissä olevien organisaatioiden henkilöstöstä. Tarvittaessa henkilöistä voidaan rekrytoida myös ns. ulkopuolelta. Asiantuntijat tekevät uudistukselle työtä koko- tai osa-aikaisesti. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että uudistukselle työtä tekevien henkilöiden virka- ja työsuhteet jatkuisivat nykyiseen työnantajaan.

Menettelytapoja koskeva ohjeistus voisi olla seuraava:

  • Määräaikaisiin asiantuntijatehtäviin nimetään työntekijät pääsääntöisesti uudistuksessa mukana olevien työnantajien palveluksessa olevista, tehtävän kelpoisuusehdot täyttävistä viranhaltijoista / työntekijöistä kiinnostuskartoituksen ja annetun suostumuksen perusteella.
  • Henkilö jatkaa nykyisen työnantajansa palveluksessa, mutta palkkakustannukset laskutetaan maakuntaliitolta.
  • Kiinnostuskartoitus tehdään kaikkien toimijoiden henkilöstölle toimijoiden intraneteissä ja muissa kanavissa julkaistavalla ilmoituksella.
  • Tehtävien muutos sovitaan ao. henkilön ja työnantajien kesken.
  • Tarvittaessa henkilöitä voidaan rekrytoida myös ns. ulkopuolelta. Mahdollinen ulkoinen rekrytointi käsitellään johtoryhmässä.

Kymenlaakson Liitto ratkaisee muutosjohtajan esityksestä ja maakuntajohtajan päätöksellä kyseisten keskinäisten sopimusten muodostumisen. Ao. substanssivalmisteluryhmä osallistuu valmisteluun. Menettely käynnistyy siinä vaiheessa, kun Kymenlaakson Liiton rahoitus varmistuu talvella/keväällä 2017. Määräaikaiset liiton ja ao. työnantajan väliset sopimukset tehdään 30.6.2017 saakka tai siihen asti, kunnes väliaikaishallinto käynnistyy. Tarkoitus on, että tehtävät jatkuvat myös väliaikaishallinnon ajan, erillisellä päätöksellä.

Asia viedään ohjausryhmän käsiteltäväksi 26.1.

Esitys Jory MAKU

Hyväksytään edellä esitetyt periaatteet.

Päätös Jory MAKU

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------