23.1.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 23.01.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Holmberg ja Larikka, seuraavina Lehtinen ja Lehtola.

Esitys Jory MAKU

Maakuntauudistuksen johtoryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 27.1.2017.

Päätös Jory MAKU

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Holmberg ja Jari Larikka.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla 27.1.2017.

-----------------------------